Environment

Industrie

Industriële ondernemingen zijn steeds vaker aan strengere normen gebonden bij productie, opslag en transport van producten. Gevaren voor de directe omgeving zoals woonwijken, wegen, waterwingebieden of natuurgebieden kunnen ontstaan door menselijk falen of een procesverstoring. Calamiteiten binnen de industrie met mogelijke aantasting van bodem, lucht –en waterkwaliteit hebben directe gevolgen voor de bedrijfsvoering en de omgeving.

Land- en tuinbouw

In land– en tuinbouw wordt de kwaliteit bepaald door omgevingscondities bij productie, opslag en transport van producten. Real-time informatie van deze condities levert direct informatie om de kwaliteit van het product te verbeteren. Maximale opbrengst, reducering van bestrijdingsmiddelen, verlaging van de kosten per product en optimalisatie van de kwaliteit zijn het resultaat.

AIVAR levert oplossingen om uw productie omgeving en uw processen te monitoren en u direct te informeren bij afwijkingen of onverwachte situaties.

Mensen en dieren

Verandering van bodem-, lucht- of waterkwaliteit kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en dieren. Plotselinge veranderingen van omgevingscondities als gevolg van droogte, wateroverlast of andere calamiteiten, kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn.

AIVAR levert oplossingen om de leefomgeving van mensen en dieren te monitoren en beheerders of hulpdiensten direct te informeren bij afwijkingen of onverwachtesituaties.

Natuurgebieden

AIVAR Monitoring natuurgebieden en klimaat

Ons klimaat veranderd, steeds vaker worden we geconfronteerd met droogte, wateroverlast of andere (in)directe gevolgen van klimaatverandering. Het beheer en bescherming van waardevolle natuurgebieden wordteen steeds grotere uitdaging. Preventieve maatregelen door vroege signalering van brand, verdroging of overstroming worden steeds belangrijker.

AIVAR levert oplossingen om natuurgebieden te monitoren en beheerders of hulpdiensten direct te informeren bij afwijkingen of onverwachte situaties.

 

Handige hulpjes

Vertel verder Print pagina Voeg pagina toe aan Favorieten Website overzicht

Meer weten? Mail ons!

tweet deze pagina

AIVAR Technologies on LinkedIn